Dette er en liten video fra Harward Business Review der professor Donald Sull ved London Business School forklarer hvorfor det er viktig å ha en enkel strategi som er lett å kommunisere

I dette inspirerende og morsomme foredraget fra Ted forteller den internasjonalt anerkjente dirigenten Itay Talgram om godt lederskap, og tar sine eksempler fra hvordan kjente dirigenter leder orkestrene.

Boken «Enterprise Architecture as Strategy» av professor David Robertson gir en grundig innføring i hvordan selskapers strategi og struktur må få konsekvenser for IT-arkitekturen.

Ledelse på Norsk er et fagmiljø på leder- og organisasjonsutvikling som vi samarbeider med.