Omega IT-arkitekter tilbyr tjenester i skjæringspunktet mellom ledelse og IT

IT har alltid vært et viktig verktøy for effektiv administrasjon og lavere kostnader. Internett og mobile løsninger er eksempel på teknologi som har gjort at det også har stort potensial som et strategisk virkemiddel som kan differensiere produkter og hjelpe til bedre forståelse av markedet og egen virksomhet. På grunn av dette er det viktig å sikre at IT bidrar i selskapets strategiske tenkning og at IT-prioriteringer er forankret i virksomhetens behov, ikke drevet av tilgang på ny teknologi.

Vi har laget en oversikt over en del av våre tjenester med en enkel beskrivelse av hva vi normalt leverer. Felles for disse tjenestene er at god gjennomføring forutsetter forståelse av virksomhetens IT-arkitektur. Innenfor disse områdene gjør vi alt fra et arbeidsmøte hos en kunde for å gi hjelp til å analysere et problemområde, til å lede gjennomføringen av større prosjekt.

Vi tilbyr