Bakgrunn

Omega IT-arkitekter er en uavhengig virksomhet i Omega AS. Det startet som et initiativ fra Ole Mannes og Arne Myskja, som så et behov for å hjelpe ledere til å utnytte de strategiske mulighetene som ligger i riktig bruk av digital teknologi. Vi ønsket å tilby tilpassede metoder, verktøy og erfaring for å skape en bedre sammenheng mellom virksomhetens strategi, målsettinger og IT-prioriteringer. Grunnlaget for dette finnes i en god overordnet IT-arkitektur og dokumentasjon som beskriver IT-leveransene på et riktig nivå for virksomhetens ledere. Derfor har vi utviklet et sett med tjenester og metoder som vi tilbyr til lokale bedrifter og offentlige virksomheter.


IT krever arkitektur

Det er vanskelig å bygge et hus uten en god tegning og plan. IT-strukturen i en virksomhet er en kompleks sammenstilling av ulike teknologier og systemer fra ulike leverandører. Likevel ser vi mange eksempler på at virksomheter mangler en samlet dokumentasjon av arkitektur og planer på IT-området. Dette kan vi hjelpe med.


Vi tilbyr

Omega IT-arkitekter tilbyr tjenester i skjæringspunktet mellom ledelse og IT. Vi ønsker å gjøre ledere mer bevisst på mulighetene som ligger i bruk av de digitale verktøy som er tilgjengelig via internett og mobile løsninger og som omformer hvordan vi handler og samhandler.

En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er å skape en god struktur og et riktig fokus i virksomhetens IT-leveranser. Det begynner ofte med en dokumentasjon av IT-arkitekturen og en forståelse av hvilken rolle IT-leveransene skal spille i å hjelpe virksomheten til å nå sine mål.


Fokus på gjennomføring

Vi har samlet erfaringer og Beste Praksis på en del kompetanseområder som er viktige for bedre bruk av IT. I alt dette ligger en grunnleggende forståelse av at teknologi har liten verdi i seg selv, bare når de blir en integrert del av hverdagen til motiverte medarbeidere, skapes den effektiviseringen som utløser en virkelig verdi for virksomheten.


Om Omega

Omega AS er en ledende leverandør av prosjektstyringssystemer - Pims - og prosjektpersonell innen olje- og energiindustrien, med kontor i Ølensvåg, Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansund, USA, Litauen, Canada, Danmark, Singapore, Australia og Storbritannia. Vi er i dag over 1000 ansatte i oppdrag på våre kontor og prosjekt verden over.

Referanser

  • Overordnet dokumentasjon av IT-strukturen i Ølen Betong med anbefalte tiltak.
  • Beskrivelse/dokumentasjon av nøkkelprosesser (med prosesskart) for Omega AS.
  • Dokumetasjon an hovedprosesser og struktur i Greentech Marine.
  • IT-strategi for Knutsen OAS.
  • IT-strategi og valg/implementering av dokumentstyringssystem for Østensjø Rederi.
  • Analyse og prosjektledelse i forbindelse med implementering av nytt ERP-system i Marine Aluminium.